Last update: 2024-04-19


A sv�d Intentia �ltal fejlesztett MOVEX az egyik vezet� -AS/400 platformon fut�- integr�lt v�llalatir�ny�t�si rendszer Eur�p�ban. A t�bbi ERP rendszerhez hasonl�an megold�st k�n�l termel�, szolg�ltat� �s kereskedelmi tev�kenys�get v�gz� v�llalatok sz�m�ra �zleti alapfolyamataik kezel�s�hez.

Az 1997 �ta csatlakozott valamennyi felhaszn�l�n�l a prOffice Kft. v�gezte az install�ci�t k�vet� lokaliz�ci�s �s a felhaszn�l�k �ltal specifik�lt m�dos�t�sokat, valamint az �j fejleszt�seket.

Magyarorsz�gon olyan v�llalatoknak dolgoztunk t�bbek k�z�tt, mint az Agrokomplex, a Cereol, a Newell, a Ricoh, az Olympus, a Flexlink, a CANON �s a Swedwood.

Sz�mos k�lf�ldi fejleszt�sben is r�szt vett�nk (Angli�ban, Ausztri�ban, Belgiumban, Hollandi�ban, N�metorsz�gban). A k�lf�ldi munk�k k�z�tt kiemelked� volt a MEXX divath�z r�sz�re Hollandi�ban k�sz�tett �j "Fashion" termel�si modul, amelyben �t munkat�rssal vett�nk r�szt egy h�rom h�napos project keret�ben.

Referenci�k