Last update: 2024-07-13A JURA rendszer �ltal megval�s�tott funkci�k:
 • mindenkori kond�ci�s list�nak megfelel� jutal�k sz�m�t�sa, amennyiben a jutal�ksz�m�t�st m�s (megl�v�) alkalmaz�s nem v�gzi el,
 • a jutal�ksz�m�t�s k�nyvel�shez val� el�k�sz�t�se (adott sz�mlasz�mon val� gy�jt�s; el�jegyzett jutal�k kezel�se), JURA-ban sz�m�tott jutal�k f�k�nyvi felad�sa,
 • el�jegyzett, realiz�lt �s k�nyvelt jutal�k konszolid�l�sa,
 • jutal�kkal kapcsolatos lek�rdez�sek t�mogat�sa
 • adott �gyf�lre adott id�szakban �rv�nyes (jutal�k)felt�telek
 • adott �gyf�l adott id�szakban adott term�kcsoportra vonatkoz� jutal�ka(i),
 • adott term�khez kapcsol�d� jutal�kok adott id�szakban,
 • adott term�kre/�gyf�lre vonatkoz� �ltal�nos kond�ci�kt�l val� elt�r�sb�l sz�rmaz� k�l�nbs�g,
 • jutal�kvisszat�r�t�s t�mogat�sa (kalkul�ci�, riport�l�s),
 • adott term�kek eset�n sz�mlaad�si k�telezetts�g teljes�t�se,
 • jutal�ksz�m�t�s alapj�t k�pez� tranzakci� (szolg�ltat�s ig�nybev�tel�nek) online r�gz�t�se.
R�szletes le�r�s...
Referenci�k