Last update: 2024-04-19A BPCS, csak�gy, mint a ma l�tez� komplex v�llalatir�ny�t�si rendszerek mindegyike k�pes egy v�llalat �zleti folyamatainak kezel�s�re. Nem mutatkozik jelent�s k�l�nbs�g az integr�lt funkci�k k�z�tt.

Egy v�llalatir�ny�t�si rendszer hat�konys�ga azonban nem csak funkcionalit�s�ban, hanem legf�k�ppen a bevezet�s min�s�g�ben rejlik. Az ig�nyek, a rendszer adott k�r�lm�nyek k�z�tti alkalmazhat�s�g�nak felm�r�se olyan kiindul�pont, amely a rendszer adta lehet�s�gek maxim�lis kihaszn�l�s�hoz vezet. Az ehhez sz�ks�ges azonnal el�rhet�, nagyfok� szaktud�sra �s tapasztalatokra �p�l�, helyi t�mogat�st ny�jtja a prOffice Kft. a BPCS rendszert v�laszt� hazai c�gek sz�m�ra.

C�g�nk AS/400 alap� fejleszt�sekkel, els�sorban v�llalatir�ny�t�si rendszerek implement�l�s�val, a magyar jogszab�lyi el��r�soknak megfelel� m�dos�t�s�val, testreszab�s�val van jelen a hazai �s k�lf�ldi informatikai piacon.

Mindig arra t�rekedt�nk, hogy �gyfeleink sz�m�ra ne csak "telep�ts�nk" egy rendszert, hanem val�di sz�ks�gleteiket �s egy�ni ig�nyeiket felm�rve igaz�n hasznos eszk�zt adjunk a kez�kbe, melynek seg�ts�g�vel a v�llalat minden ter�lete egys�ges ir�ny�t�s al� ker�l.

Szaktud�sunk nem kiz�r�lag a rendszerre vonatkozik, hanem kiterjed a hardverh�tt�r �rt�kes�t�s�re �s t�mogat�sra, a v�llalati folyamatokra, valamint saj�t fejleszt�s�, illetve egy�b kieg�sz�t� term�kek BPCS rendszerhez t�rt�n� hozz�kapcsol�s�ra is. Komplex szolg�ltat�si k�r�nk mag�ban foglalja a bevezet�s teljes folyamat�t, illetve ig�ny szerint az azt k�vet� helyi t�mogat�st. Fontosnak tartjuk, hogy jelenl�t�nkkel mindv�gig �gyfeleink rendelkez�s�re �lljunk.

Szolg�ltat�sainkhoz kiv�l� h�tteret biztos�t fejleszt�i �s tan�csad�i csapatunk, magas szint� szaktud�ssal �s �les k�rnyezetben szerzett gyakorlati tapasztalatokkal. C�g�nk szakmai magj�t azon fejleszt�ink alkotj�k, akik szaktud�suk mellett az �vek sor�n olyan v�llalati tapasztalatot, szervez�i gyakorlatot szereztek, amely lehet�v� teszi az ig�nyek gyors �s pontos meg�rt�s�t, megval�s�t�s�t.